ABOUT

Laia Domingo

Visual artist, Art teacher & Psychologist. Barcelona
Design, Illustration and painting.

Artista plàstica, Professora d'art i Psicòloga. Barcelona.
Disseny, Il·lustració i Pintura.

Artista plástica, Profesora de arte y Psicóloga. Barcelona.
Diseño, Ilustración y Pintura.